Web tasarım & yazılım
 1. Web Tasarım Nedir?

Teknik olanakları en uygun biçimde kullanmaya özen göstererek internet üzerinden sağlıklı bir iletişim ortamının hazırlanması, web tasarımı sayesinde gerçekleşir. Web tasarımı; kullanıcının web sitesini doğrudan gördüğü kısımdır. Bu kısımda, özellikle logo ve görsel içerikler yer almaktadır. Bu bağlamda;

 • Ulaşılacak hedeflerin belirlenmesi,
 • Hedef kitlenin tanımlanması,
 • Temel amaçların ortaya konması,
 • Web sitesinde yer alacak bilgi içeriklerinin tespiti

web tasarımını oluşturan en önemli aşamalardır.

Web tasarım; sitenin düzenini, renklerini, metin stillerini, yapısını, grafiklerini, görüntülerini ve kullanımını ifade eder. Bu özellikler doğrultusunda web tasarımı şu özellikleri barındırmalıdır:

 1. Sadelik ve ulaşılabilirlik,
 2. Renk karmaşıklığı yerine renklerin uyumunu göz önünde bulundurmak,
 3. Güvenilirlik,
 4. Şahıs ya da kuruluşun misyonuna uyan bir web tasarlamak,
 5. Kolay erişim sağlayacak şekilde ziyaretçileri karşılamak,

Nitelikli bir web tasarımı ile işletmenizi çevrimiçi olarak güvenilir göstermeye yardımcı olursunuz.

 1. Neden Web Sitesi?

Günümüzün en etkin iletişim teknolojisi olan İnternet, birçok sayısal sistemi birbirine bağlayarak küresel bağlamda iletişimi sağlayan bir ağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda müşteri tatminini amaçlayan yeni pazarlama anlayışının uygulamasında web siteleri, işletmeler için önemli bir pazarlama aracını oluşturmaktadır. Öyle ki işletmeler; web siteleri sayesinde hedef kitleler ile daha kolay ve daha hızlı bir biçimde iletişim sağlar, ihtiyaçları olan bilgi ve belgelere daha ucuz ulaşır, aynı zamanda ürün pazarlaması faaliyetlerinde kendilerine alternatif yollar geliştirirler.

 1. Web Yazılım Nedir?

Günümüzde bilgisayar sistemleri ile hemen hemen herkes doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşim içindedir. Günlük hayatta birçok faaliyet, bilgisayar aracılığı ile sürdürülmekte olup bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, bilgisayara ve onun en önemli parçalarından biri olan yazılıma bağlıdır.

Web sitesinde yer alan eklentiler ve bu eklentilerin kontrolü, yazılım sayesinde gerçekleştirilir. Yani oluşturulmak istenen bir web sitesi, yazılım sayesinde ortaya çıkar. Web sitesine işlenen bu yazılım, gözle görülmeyip web sitesinin beyni olarak adlandırılmaktadır.

(İHTİYACA ÖZEL WEB YAZILIM – BAYİ YAZILIMI, MÜŞTERİ YAZILIMI,)

Web Yazılım Hizmetleri

Web yazılım hizmetlerimiz,

 • Kuruma özel çözümler,
 • Network çözümleri,
 • Api uygulamaları,
 • Entegrasyon.

İNOTEK; bir web yazılımını geliştirmeye karar verdiği zaman bireysel ve kurumsal işletmelerin isteklerini göz önünde tutar, bu istekler doğrultusunda analiz yapar ve akabinde geliştirilmeye açık, güvenilir ve modüler bir yapıya sahip yazılımı oluşturur.