Sosyal medya danışmanlığı
 1. Sosyal Medya Nedir?

Sosyal medya; kullanıcılar tarafından oluşturulan mesajların anlık, basit ve etkileşim ile paylaşılmasını ve ulaşılmasını sağlayan dijital bir medya platformudur. Sosyal medyada iletişim yöntemi, yaşam alanı, araç, yayın platformu ve sektör gibi sınıflandırmalar mevcut olup her bir kavram kendi içinde değerlendirilmektedir.

Pazarlama sektöründe sosyal medya, hedef kitleye doğru yer ve zamanda, doğru mesaj ile ulaşmak için sosyal medya üzerinden yürütülen satış ve reklam faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler, sahip oldukları özellikleri duyurabilmek ve müşterilerinin zihninde olumlu bir marka imajı oluşturabilmek için sosyal medya araçlarından yararlanmaktadır.

 1. Neden Sosyal Medya?

Web ortamı, fiziksel dünyada var olmayan bir rekabete girilmesine neden olmuştur. Bu yönü ile web, pazarlama açısından bakıldığı zaman, fiziksel dünyanın bir yansıması ve ötesinde, bu dünyanın bir alternatifi konumundadır. Web siteleri, ürünleri tanıtma ve satışa sunma fırsatı olarak pazarlamada yer alırken; sosyal medya siteleri, ürünlerin medya kolundaki pazarlama kısmında yer almaktadır. Sosyal medya ile pazarlama, tüketici iletişiminde yeni fırsatları beraberinde getirmiş ve işletmelere ticari faaliyetlerinde finansal destek sağlamıştır. Bu bilgiler doğrultusunda sosyal medya;

 • Marka bilinci oluşturur,
 • Tüketici davranışlarını inceler,
 • Yeni pazarlama stratejileri geliştirir,
 • Kurumsal web sitelerinin trafiğini artırır,
 • Marka mesajının sergilenme süresini uzatır,
 • Arama motoru sıralamalarını geliştirir,
 • Marka imaj ve itibarını artırır,
 • Marka içselleştirmesini teşvik eder,
 • Ürün satışlarını artırır,
 • Pazarlama hedeflerini etkili bir biçimde tamamlar,
 • Marka deneyimi ile tüketicilerin ilgisini çeker.
 1. Sosyal Medya Araçları
 • Bloglar (Wordpress, LiveJournal, Open Diary),
 • Sosyal Ağlar (Facebook, Twitter, Linkedln, Badoo),
 • İçerik Paylaşım Siteleri,
 • Wikiler (Wikipedia, Wetpaint),
 • Ses ve Müzik Paylaşımı (Last.fm, Spotify, Fizy),
 • Canlı Yayın Paylaşımı (Periscope, Justin.tv),
 • Ürün ve Şirket Eleştirileri (Sikayetvar, Yelp),
 • Soru ve Cevaplar (Askville, Google & Yahoo! Answers),
 • Sosyal Haber (Reddit, Digg),
 • Sosyal İşaretleme Siteleri (Delicious, StumbleUpon),
 • Oyun Paylaşımı (Kongregate, Miniclip, Nvidia),
 • Görsel Dünyalar (The Sims Online, Second Life),
 1. Neden İNOTEK?

İNOTEK olarak; kurumlara pazarlama faaliyetlerinde yer açmak, onlara marka imajı üretmek, üretilen marka imajını pekiştirmek ve bunları korumak için etkili stratejiler geliştirmekteyiz.  Bu doğrultuda kurumların kimliklerini inceleyerek;

 • İçeriklerin kimlere ulaşacağını,
 • Sosyal medya araçlarından hangilerinin kullanılacağını,
 • Nelerin ne şekilde ve ne sıklıkta paylaşılacağını,
 • Paylaşımların nasıl bir üslup ile kullanılacağını,
 • Geri bildirimlerin nasıl olacağını tasarlarız.