Kurumsal kimlik
 1.         Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, bir kurumun kendini ifade etme biçimi ve insanların onu tanımasını sağlayan yüzüdür. Kurumsal kimlik tasarımında amblemden logolara, sembollerden ofis dizaynına, çalışanın giyim kuşamından araç giydirmeye, antetli kâğıttan tabelaya, web sitesinden ambalaj dizaynına kadar her şeyin ne ölçüde tasarlanacağı ve uygulanacağı belirlenir.

Kurumsal Kimlik;

 • Kurumun kendini halka, tüketicilere, çalışanlara, basına, var olan ve potansiyel paydaşlara, güvenlik analistlerine ve yatırımcılara tanıtmak için seçtiği tüm yollardır.
 • Kurumun ne olduğunu ne için var olduğunu ve ne yaptığını içselleştiren bir kavramdır.
 • Kurumun nereye gittiğinin ve nasıl farklı olduğunun kapsamlı ve düzenlenmiş bir sunumudur.
 • Bir kurumu tanınır ve diğer kurumlardan ayırt edilir yapan fiziksel ve davranışsal tüm görsel ipuçlarının toplamıdır. Bu ipuçları, kurumu anlatmak ve kurumu sembolize etmek için kullanılır.
 • Bir kurumun iletişim, davranış ve sembolizm yoluyla felsefesini ve stratejisini gösterme şeklidir.
 1. Kurumsal Kimlik Neden Gereklidir?

Kurumlar; kimlikleri sayesinde olaylara ve durumlara karşı reaksiyon gösterirler, ancak bu olmadığı takdirde kimlik kargaşası yaşarlar. Bu doğrultuda kurumsal kimlik;

 • Medyayı bilgilendirir,
 • Satışları teşvik eder,
 • Kurumun itibar kazanmasına yardımcı olur,
 • Kurum personellerine kimlik oluşturur,
 • Kazancı haklı çıkartır ve bunun rolünü açıklar,
 • Kurum içi uyumu oluşturup çalışanlar arasında değerleri tespit eder ve paylaşıma yardımcı olur,
 • Finansal kurumlar ile yatırımcıları etkiler,
 • Yönetimle, halkla ve diğer fikir liderleriyle ilişkilerin geliştirilmesini sağlar.
 1. Kurumsal Kimlik Ne Kazandırır?
 • Kurum adının hafızalara yerleşmesini sağlar,
 • Kurum özelliklerinin görsel hızda aktarımını sağlar,
 • Kurum ürünlerinin kalite garantisini hissettirir,
 • Kurumun yer aldığı sektördeki konumunu tanımlar,
 • Kurumun rakiplerinden ilk bakışta ayırt edilmesini sağlar.
 1. Kurumsal Kimlik Tasarım Sürecimiz
 • Tasarım süreci öncesi yapılacak işlemler,
 • Tasarımların sunumu,
 • Düzeltiler sonrası tasarımlara son şeklin verilmesi,
 • Tasarımların baskıya verilerek pazarlanması.
 1. Kurumsal Kimlik Hizmetlerimiz

Kurumsal Unsurlar

 • Kurum İsmi – Marka,
 • Amblem / Logotayp (Logotype),
 • Slogan,
 • Kurumsal Kimlik Kılavuzu,
 • Personel Giyim ve Davranış Kuralları

Resmi Evraklar

 • Fatura,
 • İrsaliye Fatura,
 • Tahsilat ve Tediye Makbuzu,
 • Muhasebe Formları (Kasa ve Tahsil Fişi, Makbuz vs.),
 • İş Takip Fişi

Kırtasiye Ürünleri

 • Kartvizit,
 • Antetli Kâğıt,
 • Diploma Zarf,
 • Torba Zarf,
 • Dosya,
 • Poşet Çanta ve Dosya,
 • Tüm Haberleşme Formları (Teklif Formu, Sipariş Formu vs.),
 • Kurum İçi Yaka Kartları,
 • Promosyon Ürün Seçimi ve Konumlandırma (Ajanda, Takvim, Bloknot, Saat vs.)

Medya (Görsel ve Yazılı Tanıtım)

 • Tanıtım ve Reklam Filmleri,
 • Gazete, Dergi İlan ve Reklamları,
 • Basın Duyuruları,
 • Eleman İlanları,
 • Infografik Video,
 • Kısa Film Jenerikleri

Ofset Baskı ve Reklam

 • Katalog,
 • Insert,
 • Broşür,
 • Dergi ve Tanıtım Bülteni,
 • El İlanı,
 • Kâğıt Afiş,
 • Tebrik, Teşekkür, Onur Belge, Sertifika ve Kartları,
 • Plaket ve Başarı Ödülleri,
 • Rezervasyon Kartı,
 • Sticker

Dijital Baskı ve Reklam

 • Bayrak ve Flama,
 • Rollup (Dijital Reklam Aracı),
 • Stant ve Örümcek Stant,
 • Billboard,
 • Kurum İçi Görseller,
 • Bina ve Araç Giydirmeleri

Tabela

 • Kurum Dış Tabelası,
 • Hoş Geldiniz Tabelası (Sekreter Arkası vs.),
 • Yönlendirme Levhaları,
 • Kurum İçi Departman Levhaları, Kapılıklar

Ambalaj

 • Kutu,
 • Koli,
 • Çanta,
 • Naylon Poşet,
 • Ürün ve Fiyat Etiketleri

Sunum Görseller

 • Power Point Sunum Görseli,
 • Word Antetli,
 • Mail Footer