Grafik tasarım

Slogan: Hayal gücünüz kadar hızlı tasarlayın

 1. Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım, görsel bir iletişim sanatı olup insan belleğinde oluşan mesajları, teknoloji ile birlikte harmanlayıp görsel formatlara dönüştürerek bireyler arası iletişime ve topluma bilgi sağlar. Bu doğrultuda grafik tasarım; bir kuruma, düşünceye veya ürüne ait bilgiyi başka insanlara iletmek üzere yazı, resim, renk gibi elemanlar kullanarak görsel mesajlara dönüştürme işidir.

Grafik tasarımın temel görevi, mesaj iletme veya bir ürünün tanıtımını yapmaktır.

 1. Grafik Tasarım Öğeleri ve İlkeleri

Grafik tasarım, bir kurumun tüm iletişim araçlarının tasarımını kapsamakta olup çizgi, doku, renk, ton, valör (değer), biçim, şekil, mekân, tipografi gibi elemanlardan; ritim, denge, vurgu, zıtlık, armoni, oran, bütünlük ve çeşitlilik gibi tasarım ilkelerinden oluşur.

 1. Neden Grafik?
 • İletişime yönelik etkin öğelerin başında gelir,
 • Sözel iletişim ile görsel iletişim arasındaki köprüyü kurar,
 • Uzun kelimeler ve cümleler ile anlatılacak bir konuyu, daha kısa ve basit anlatır,
 • Yorgun ve dalgın izleyicinin mesaja ilgisini çeker,
 • Yeni ve denenmemiş yollar araştırır.
 1. Grafik Tasarım Süreçleri

Grafik Tasarım görselleştirme süreçlerimiz şu aşamaları kapsamaktadır:

 • İhtiyacı tanımlama ve çözüm arama,
 • Tasarımın genel özelliklerini ortaya çıkarma,
 • Taslak tasarım önerisini geliştirme,
 • Taslak tasarım önerisine yönelik araştırma,
 • Tasarım önerisi geliştirme,
 • Yapım,
 • Değerlendirme ve test etme,
 1. Grafik Tasarım Hizmetlerimiz
 • Kimlik, Logo ve Amblem tasarımları,
 • Poster, İllüstrasyon, Tipografi,
 • Baskı çalışmaları,
 • Reklam kampanyaları,
 • Fotoğrafçılık,
 • Web Arayüz,Grafiti.